El tromboembolisme arterial (TEA) succeeix quan un trombe (un coàgul sanguini) obstrueix de forma parcial o total una artèria perifèrica, provocant la disminució de la circulació sanguínia col·lateral, que és aquella que es desenvolupa per gots secundaris després de l’obstrucció d’un conducte principal.

El tromboembolisme arterial compromet severament la vida del nostre gat i s’associa a una mortalitat alta. En la majoria dels casos el trombe s’origina a l’aurícula esquerra del cor i es pot presentar sense que hi hagi sospites i signes previs que es relacionin amb una malaltia cardíaca.

Quan el tromboembolisme es manifesta en el seu mode agut, el pacient perd la funció en una o més extremitats (anteriors o posteriors). Els trombes més grans s’ubicaran més amunt en la circulació i els més petits poden recórrer bifurcacions, fins a arribar a una artèria de llum inferior a la seva pròpia mida i s’aturaran allà (permetent la formació de vasos col·laterals que irrigaran l’extremitat). Aleshores ens podrem trobar que el nostre gat manifesti problemes de mobilitat només en una de les extremitats (Monoparèsia).

Com es diagnostica el TEA?

A més de dur a terme una anamnesi (que és la recopilació de dades que el veterinari realitzarà durant la visita i que, juntament amb la història clínica del pacient ajudarà a realitzar un diagnòstic) s’hauran de realitzar altres proves:

  • Ecocardiografia i ecografia: l’ecocardiografia és útil per determinar la naturalesa de la patologia cardíaca i la gravetat de l’afectació. També es pot fer una ecografia abdominal que permetrà valor el reg sanguini que arriba a les extremitats.
  • Proves bioquímiques, és a dir, analítiques sanguínies.

El pronòstic d’un pacient que pateix la síndrome del Tromboembolisme arterial felí és reservat greu, ja que aquesta patologia està relacionada amb una malaltia cardíaca subjacent en un 70% dels casos. A més, sempre hi ha el risc de predisposició a formar nous trombes. Es calcula que la meitat aproximadament dels pacients que pateixen un episodi agut no sobreviuen passades les 24/48 hores. En canvi, si un pacient presenta afectació en un únic membre i respon a l’estabilització i el tractament durant les primeres 24/48 hores, hi ha possibilitats que superi amb èxit aquest episodi, es recuperi i tingui una bona qualitat de vida. Sempre hi haurà, recordem-ho, la possibilitat que l’aparició de trombes es repeteixi en un futur.

Com es tracta un pacient amb TEA?

Davant d’un tromboembolisme agut, el primer que farà el veterinari és intentar estabilitzar el pacient. Si hi ha afectació en diverses extremitats, hi ha dolor, hipotèrmia i fallada cardíaca congestiva (el cor no bomba sang com hauria de ser), el pronòstic és dolent.

Un episodi de Tromboembolisme arterial felí requerirà l’hospitalització i el monitoratge del pacient durant, almenys, 72 hores.

El tractament serà farmacològic. Durant les primeres 4-6 hores posteriors a l’episodi, el tractament anirà enfocat al control del dolor i l’ansietat del pacient, a evitar que el trombe es faci més gran i a tractar la possible patologia cardíaca de base un cop confirmada.

Si el pacient evoluciona favorablement, podrà marxar a casa amb tractament de suport de per vida i amb controls segons prescripció veterinària, tenint sempre en compte possibles complicacions: la presència de lesions a l’extremitat a conseqüència de la manca de reg sanguini, la síndrome de reperfusió i les recaigudes. És per això que necessitarà control veterinari freqüent, sobretot al principi.

Pronòstic

Com hem esmentat anteriorment, el pronòstic d’aquesta patologia és reservat a greu. Si s’actua de pressa, en funció de la viabilitat de recuperació, alguns pacients poden sobreviure a l’episodi i recuperar qualitat de vida durant més d’un any, encara que és habitual que, passat un temps, apareguin nous trombes que empitjorin, a llarg termini, pronòstic.

SURvet comptem amb un equip de veterinaris i disposem de l’acreditació, per part de l’ISFM, com a Clínica Cat Friendly amb acreditació GOLD. Si sospiteu que el vostre gat pateix un episodi de TEA, contacteu amb el nostre equip mèdic a través del telèfon +34 934 594 500 i us atendrem.

Publiqueu un comentari