S’anomena rinitis a la inflamació de la mucosa interna de la cavitat nasal dels gossos o gats. Aquesta inflamació pot produir esternuts, secrecions de les fosses nasals, obstruccions i pèrdua de l’olfacte. L’equip de SURvet, en aquesta publicació, volem ajudar-vos a identificar la rinitis en el vostre animal domèstic i conèixer quines en són les causes.


Què és la rinitis?

La rinitis és un problema que afecta la regió nasal de gossos i gats i que pot tenir origen en diferents causes que, en menor o major grau, poden afectar el nostre animal domèstic. És important que, davant d’algun d’aquests símptomes, ens adrecem al nostre veterinari que tal que en realitzi un diagnòstic i prescrigui un tractament.

Per diagnosticar la rinitis en gossos i gats serà necessari realitzar, a banda d’una exploració, altres proves diagnòstiques (analítiques, radiografies, cultius de les secrecions…) en funció de l’obstrucció i gravetat.

Quins són els signes de la rinitis en gossos i gats?

Generalment, quan existeix inflamació de la cavitat nasal, es produiran:

 • Esternuts.
 • Secreció nasal (més o menys espessa i amb més o menys olor).
 • Nàusees si hi ha mucositat o secrecions que arriben a la gola.
 • Sorolls respiratoris.

Al nas del nostre gos o gat hi ha dos forats nasals. A l’interior del musell es troba la cavitat nasal, que es connecta amb la gola. La cavitat nasal s’estén pels sins frontals i maxil·lars. Quan es produeix una inflamació o infecció, aquesta es pot estendre cap a aquests sins (el que s’anomena sinusitis).

En animals joves la rinitis es pot produir a partir d’una infecció de les vies respiratòries a causa d’un contagi víric. De vegades la regió nasal pot patir inflamació o infecció arran d’un cos estrany (per exemple, una espiga que arriba a les fosses a través del nas).

En gossos i gats de més edat la rinitis pot tenir relació amb infeccions de boca o bé la presència de masses o tumors. Per tant, de seguida que observem símptomes, convé contactar amb el nostre veterinari.

Causes de la rinitis

Les principals causes de la rinitis les dividim en:

Infeccioses

 • Causes bacterianes (primàries o secundàries). Infeccions causades per Staphilococus Aureus, Chlamydia psittaci i altres bacteris.
 • Causes víriques. En el cas de gossos joves per Virus del brom, Virus de la Parainfluenza, Adenovirus canino-2 i herpesvirus caní. En el cas de gats joves per Rinotraqueitis vírica felina (herpesvirus tipus 1), Calcivirus.
 • Causes fúngiques. Cryptococus neoformacions, blastomyces dermatitides, Aspergilus spp. Pythium insidiosum.
 • Causes parasitàries. Presència, per exemple, de larves del tipus Cuterebra.

Inflamatòries

 • Pòlips inflamatoris nasofaringis.
 • Rinitis al·lèrgica.
 • Rinitis limfocítica-plasmolítica.
 • Estenosis nasofaríngia adquirida.

Neoplàsies i altres causes

 • Neoplàsies (masses o tumors).
 • Presència de cossos estranys, traumes, causes congènites (fissura palatina), malalties peridentals, coagulopaties, hipertensió…

Com es diagnostica i tracta la rinitis?

El primer que caldrà realitzar és una anamnesi inicial per recollir detalls sobre els símptomes associats, història clínica, estat vacunal. Posteriorment es realitzarà un examen físic complet del pacient. És important saber si el flux nasal és unilateral (només per un forat) o bilateral (per tots dos).

El protocol diagnòstic consisteix en:

 • Analítiques de sang completes, hemograma i bioquímiques d’inici.
 • Radiografies de la cavitat nasal i tòrax, sins paranasals i dentals.
 • Citologia i cultiu de les secrecions.
 • Serologia.
 • Rinoscòpia amb possible biòpsia.
 • Altres: TAC, RM.

Amb els resultats d’aquestes proves podrem establir la causa de la inflamació i prescriure un tractament adient. Si l’origen és bacterià, podrem administrar antibiòtics. Si l’origen és víric o fúngic pautarem un altre tipus de tractament.

La rinitis pot tenir també un origen al·lèrgic. En aquests casos, habitualment, la secreció nasal podrà anar acompanyada d’altres símptomes, com picor, secreció ocular, etc… Les al·lèrgies d’aquest tipus poden començar sent estacionals i acabar manifestant-se durant tot l’any. Els gossos i gats, com els humans, poden ser al·lèrgics a fongs, fibres, pols… Quan la rinitis tingui una causa  al·lèrgica serà vital realitzar proves que determinin quin és l’agent causant del problema i controlar-ne, sobretot, els símptomes, així com valorar l’administració de vacunació.

De vegades, la inflamació de la mucosa de la cavitat nasal esdevé crònica i aquests casos poden tenir una resolució una mica més complicada. Quan la infecció s’estén a un si o a tots dos sins o hi ha presència de masses o neoplàsies la solució pot requerir passar pel quiròfan.

Davant d’un cas de rinitis del vostre gos o gat podeu acudir a SURvet. Al nostre centre veterinari d’Urgències comptem amb el personal especialitzat en veterinària per atendre la vostra mascota ràpidament.

Podeu contactar amb el nostre equip mèdic a través del telèfon 934 594 500.

Publiqueu un comentari