S’anomena Hipertèrmia al trastorn que es produeix quan hi ha un increment de la temperatura corporal per sobre del que es considera normalitat en una determinada espècie animal.

La hipertèrmia és una patologia greu que englobem dins el grup de malalties per alteració de la temperatura corporal. Es pot produir quan el cos s’exposa a una font de calor o temperatures altes. També es pot produïr a causa d’una insolació, però també existeixen altres causes. En aquest article, l’equip SURvet us parlarem de les causes per les quals es produeix la hipertèrmia i us parlarem específicament del cas de la gateta Drakarys.


Quina és la temperatura normal en el gat i el gos?

La temperatura que es considera normal en gossos i en gats és més alta que en els humans.

  • En gossos adults es considera correcta i normal una temperatura d’entre 38 i 39 ºC.
  • En el cas dels gats o gossos cadells la temperatura pot ser diferent, ja que encara no regulen adequadament la temperatura. Aquesta pot oscil·lar entre els 34,4 i els 36,1 ºC.
  • En gats adults la normalitat la situarem entre els 37,5 i 38,5 ºC.

Si mesurem la temperatura del nostre gos o gat amb un termòmetre i la mesura es troba fora del que es considera temperatura normal, llavors el nostre animal domèstic pateix hipertèrmia o febre. Aquest excés de temperatura, com en els humans, pot ser símptoma d’infecció o inflamació, i cal esbrinar-ne la causa acudint sense demora a un centre veterinari.

Causes i Símptomes de la Hipertèrmia

Podem dividir les causes per les quals es produeix un augment de temperatura de l’organisme del gos o gat en quatre grups.

Febre verdadera

És la resposta interna de l’organisme que confronta agents infecciosos (generalment vírics o bacterians), malalties immunomediades (MIM), inflamació dels teixits, problemes tumorals (més freqüent en animals vells) i alguns fàrmacs.

Inadequada eliminació de la calor corporal

Es pot produir en dues situacions.

  • Cop de calor. N’hem parlat àmpliament en el article “El cop de calor en gossos: què és, símptomes i factors de risc“. Es produeix quan l’animal (sobretot gossos de races grans i braquicèfals com els bòxers) és exposat a temperatures elevades en un ambient amb poca ventilació (ex. Dins un cotxe amb les finestres tancades). En aquests casos l’animal mostrarà signes com són el panteig, postures inusuals o fins i tot pot entrar en estat de coma.
  • Animals que realitzen un exercici intens en un clima càlid i/o humit.

Hipertèrmia per exercici

Es pot donar en animals no acostumats a fer exercici, animals obesos, amb problemes respiratoris i fins i tot cadells o sèniors quan visiten el veterinari (a causa del nerviosisme que es produeix en aquestes situacions). Altres patologies que originin convulsions també poden produir hipertèrmia, ja que es produeix un augment de l’activitat muscular.

Hipertèrmia patològica

La causa es deu a desordres metabòlics, endocrins,…

La gateta Drakarys, un cas d’Hipertèrmia atès a SURvet

Com diagnostiquem la Hipertèrmia

Els veterinaris, inicialment, recopilarem la història clínica i realitzarem una exploració física per orientar el cas (quan i com es presenta l’alteració, els símptomes associats, l’historial clínic, estat vacunal/antiparasitari,…). En cas que es trobin altres símptomes es redirigirà el pla diagnòstic. Per exemple, presència de ferides, dolor, infeccions,… que puguin ser la causa evident de la hipertèrmia.

L’anamnesi i l’exploració física ens donaran una base clínica de treball, però serà necessari continuar amb el protocol diagnòstic per aproximar-nos al diagnòstic definitiu. Recordem que arribar a concretar la causa de la malaltia ens permetrà instaurar un tractament més específic i, per tant, amb majors possibilitats d’èxit.

Per arribar a un diagnòstic definitiu seran necessàries una sèrie de proves complementàries:

  • Hemograma. Per detectar la presència d’un procés inflamatori i/o anèmic.
  • Proves Bioquímiques. Per localitzar l’òrgan o sistema afectat.
  • Uroanàlisi / Analítica d’orina. Per detectar possibles infeccions urinàries.

En funció dels resultats, caldrà ampliar el protocol diagnòstic amb radiografies de tòrax i abdomen per detectar problemes localitzats, cultius de sang, teixits o fluids per valorar possible infecció sistèmica, test serològics (detecció d’anticossos o antígens) per detectar malalties infeccioses.

Quin és el tractament quan es produeix augment de la temperatura corporal

Entenem que la Hipertèrmia és un procés natural de defensa de l’organisme, però hi ha situacions, com per exemple quan la temperatura s’eleva per damunt dels 40,5ºC, en què caldrà administrar fàrmacs per disminuir la temperatura corporal, ja que existeix el risc que es produeixin danys permanents en el sistema nerviós central, fetge o ronyó. Més enllà dels danys potencials que es poden donar quan existeix temperatura alta, qualsevol procés febril pot comportar deshidratació i pèrdua de fluids. Per tant, és imprescindible el monitoratge clínic durant tot aquest procés.

En els casos, doncs,  de febre verdadera, tractarem la causa subjacent de la mateixa i, com hem dit, en casos de temperatura > 40,5ºC, administrarem medicació per rebaixar la temperatura de l’organisme.

En els altres tipus d’hipertèrmia actuarem mitjançant un refredament del cos de forma controlada.

El cas de la gateta Drakarys

La Drakarys és una preciosa gateta de 4 mesos a qui els seus propietaris varen portar a SURvet perquè patia primer problemes digestius, i posteriorment hipertèrmia persistent (febre d’origen indeterminat).

Durant l’exploració, la Drakarys no presentava cap símptoma clar de l’origen de la seva temperatura elevada, per tant, va ser necessari establir un protocol per realitzar una sèrie de proves diagnòstiques que, de mica en mica i en un ordre molt concret, ens permetessin descartar patologies, fins a donar amb la causa real de la seva hipertèrmia.


A banda de l’examen físic de la Drakarys, vàrem realitzar una aproximació escalada al seu diagnòstic, primer amb proves que ens van oferir informació general sobre el seu estat i, posteriorment, realitzant altres procediments diagnòstics més avançats. Tot plegat, basant-nos en una aproximació conservadora i tenint en compte l’estabilitat del pacient, ja que en casos clínics com els de la Drakarys, pot ser necessari realitzar moltes proves diagnòstiques, amb l’esforç econòmic que això comporta per a les famílies.

Afortunadament, la Drakarys va respondre al tractament i va poder marxar a casa: ara és una gateta feliç i la foto anterior és del moment en què va marxar del nostre Hospital Veterinari per tornar amb la seva família.

SURvet comptem amb un equip de veterinaris que, en cas que observeu un augment de temperatura en el vostre gos o gat, atendrà el vostre animal domèstic ràpidament. Podeu contactar amb el nostre equip mèdic a través del telèfon 934 594 500.

Si t’ha agradat aquest article, segur que t’interessa est altre:
Publiqueu un comentari