Què és l'edema pulmonar en gossos i gats: causes, diagnòstic i tractament

 

L’edema pulmonar és una acumulació anormal de líquid a l’interstici i als alvèols dels pulmons. A mesura que el líquid s’acumula als alvèols, es comporta com a barrera que interromp el moviment normal de l’oxigen a través dels pulmons. Això es tradueix en la dificultat per respirar del pacient.

Les causes de l’acumulació de líquid als pulmons són diverses:

  • Increment de la pressió hidroestàtica vascular.
  • Disminució de la pressió oncòtica vascular (albúmina baixa en sang).
  • Increment de la permeabilitat vascular.
  • Impediment del drenatge limfàtic.
  • Miscel·lània (neurològic, traumàtic…).

Aquests grups de causes, moltes vegades, estan relacionats amb problemes cardíacs, sobretot en animals d’edat mitjana o avançada. Quan es donen aquests problemes cardíacs, parlem d’Edema Pulmonar Cardiogènic.

Si l’origen de l’edema no és cardíac, o bé no està relacionat amb problemes cardíacs, com per exemple una lesió directa al pulmó, llavors parlem d’Edema Pulmonar no Cardiogènic.

Símptomes

Els pacients que presenten una acumulació de líquid als pulmons poden presentar-se, simplement, amb un increment de la freqüència respiratòria i tos, o amb dificultats respiratòries greus, és a dir Dispnea.

La Dispnea és la sensació subjectiva de dificultat per respirar. Es tracta d’un problema greu, que requereix diagnòstic veterinari i tractament urgent.

Diagnòstic i tractament

Davant els primers símptomes o sospita de què el vostre gos o gat pateix un edema pulmonar cal que contacteu urgentment amb el veterinari, que realitzarà l’anamnesi del cas i n’obtindrà els detalls importants.

Diagnòstic de l'edema pulmonar

Caldrà realitzar una exploració física i, sobretot, radiografies de tòrax que confirmaran el diagnòstic d’edema pulmonar, però per saber-ne la causa:

Segons l’estat del pacient, inicialment s’ha d’estabilitzar administrant oxigen mentre es realitza la seva valoració, tot plegat intentant que no es posi més nerviós/a (mitjançant un maneig “friendly” o mitjançant l’ús molt curós de fàrmacs per disminuir l’ansietat/nervis/por).
Seguidament, si no és possible identificar la causa només amb la valoració física, es poden realitzar radiografies del tòrax (amb cura extrema amb la manipulació) i/o una ecografia “FAST” (ecografia en situacions crítiques, inicialment utilitzada en els pacients traumatitzats) del tòrax.

Posteriorment és necessari tenir una valoració completa de l’estat del pacient a través de:

  • Hemograma i proves bioquímiques.
  • Uroanàlisi (analítica d’orina).
  • Mesurament de la pressió arterial.
  • +/- Gasometria arterial.

Un cop estabilitzat el pacient, és recomanable realitzar proves per acabar de valorar la funció cardiològica (Ecocardiografia, Electrocardiograma, Radiografies de control, etc…).

Radiografia d’un gat amb edema pulmonar

Radiografia d’un gat amb edema pulmonar després del tractament

Tractament

L’edema pulmonar en gossos i gats és un procés molt greu que pot causar la mort del pacient.

En funció de l’extensió i gravetat de l’edema serà necessari aplicar una teràpia més o menys agressiva. En molts casos, serà necessari iniciar un tractament intensiu sota vigilància veterinària constant, que implica mantenir el pacient hospitalitzat. Si no es tracta, sempre empitjorarà.

El tractament normalment consisteix en oxigen, diürètics (si la funció renal ho permet), inotrops positius (si es pot, en funció de la patologia cardíaca de base), vasodilatadors (arterials o mixtes, sempre sota control de la pressió arterial) i antiarrítmics si és necessari, segons les proves i valoració.
L’agressivitat del tractament dependrà de la presentació i també s’ha d’esbrinar la causa de l’edema per tal de tractar-la i evitar que torni a passar, o bé retardar al màxim la seva nova aparició.

El tractament necessita un monitoratge estricte, sobretot de la funció renal.
El pronòstic és reservat o greu en funció de la presentació i la causa.

Si sospiteu que el vostre gos o gat pateix un edema pulmonar o bé manifesta dificultat respiratòria, cal que actueu ràpidament.
Podeu contactar amb el nostre equip mèdic a través del telèfon
 934 594 500.

Publiqueu un comentari